Performance is de snelheid waarmee het informatiesysteem interactieve en batchtransacties afhandelt. Performancetesten is het proces van plannen, voorbereiden, uitvoeren en beoordelen, dat tot doel heeft het prestatieniveau van een informatiesysteem vast te stellen en het verschil tussen de actuele en vereiste prestatieniveau aan te tonen. Deze simulatie van die bepaalde belasting wordt gerealiseerd met behulp […]