Parameter gebruiken in XPath

Onderstaand stukje code bleek ik nodig te hebben om op het eerste scherm een waarde in een invoerveld te plaatsen, gegenereerd op basis van de tijd, en deze waarde op het volgende scherm te kunnen gebruiken om in een veld in dezelfde rij als die gegenereerde waarden op een plaatje te klikken.

Eerst in een Evaluate Javascript block:

1
2
3
4
5
6
function AddZero(num) {
    return (num >= 0 && num < 10) ? "0" + num : num + "";
}
var now = new Date();
var strDateTime = AddZero(now.getHours())+AddZero(now.getMinutes())+AddZero(now.getSeconds())+(now.getMilliseconds());
window.sessionStorage["OpdrachtNummer"]=strDateTime;

Vervolgens in een localisatie van een element kiezen voor Javascript en dit daar plaatsen:

1
evalXPath("//td[text()=\""+window.sessionStorage["OpdrachtNummer"]+"\"]/../td[6]/img");

Niet disabled invoerveld selecteren met XPath

1
//input[@name="`naam" and not(@disabled)]