In de ruim tien jaar die ik werkzaam ben als software tester heb ik de testwereld langzaam zien veranderen. Grote veranderingen werden aangekondigd gedurende de jaren, maar veel grote veranderingen braken niet door. Testtools zouden ons werk voor een groot deel overbodig maken, dat is niet gebeurd en dat zie ik voorlopig ook niet gebeuren. Tools zijn hulpmiddelen om op bepaalde punten ons ons werk sneller en beter te laten uitvoeren, zodat we tijd overhouden om ons met andere dingen bezig te houden waar we nu vaak niet aan toe komen.

Cliënt comptabiliteit

Waar voorheen tijdens het testen voor aandacht was voor functionaliteit is een verschuiving waar te nemen naar andere kwaliteitsattributen. Zo wordt er al meer aandacht besteed aan onderwerpen als beveiliging, reactiesnelheid, gebruiksvriendelijkheid en browseronafhankelijkheid. Vroeger was de programmatuur puur bedoeld voor gebruik binnen de eigen organisatie op standaard systemen. In hoog tempo is dit uitgebreid tot een wereldwijd bereik. Andere organisaties en consumenten vormen een nieuwe groep van gebruikers. Ook gebruikers uit de organisatie bevinden zich niet altijd meer op dezelfde locatie, maar werken thuis op een pc of onderweg mobiel.

Deze ontwikkelingen resulteren in een exponentiële toename van de configuraties waarop programmatuur zal worden gebruikt. Een diversiteit aan hardware (Pc’s, mobile telefoons, tablets, etc), besturingssystemen en software die zo groot is dat alleen al het verzamelen hiervan, om mee te kunnen testen, niet reëel is. Afgezien nog van de enorme hoeveelheid werk die komt kijken bij het daadwerkelijk uitvoeren van test activiteiten op al die configuraties.

Hoe groter de diversiteit wordt, hoe groter de behoefte aan hulpmiddelen. Er zullen tools nodig zijn die het gedrag van de verschillende configuraties simuleren. Dit zal gecombineerd worden met het geautomatiseerd uitvoeren van testscenario’s. Slechts eenmalig een scenario door lopen en opnemen, om daarna van wat controles te voorzien. Deze test kan dan worden afgespeeld op veel meer configuraties dan met handmatig testen mogelijk zou zijn. Grote uitdaging voor deze tools is wel het niet alleen controleren op de functionaliteit, maar ook op de werkbaarheid voor potentiële gebruikers.

Tools als deze zijn momenteel al bezig aan een opmars. Zo heb ik tijdens mijn vorige opdracht gebruik gemaakt van de tool Selenium. Deze tool maakt het mogelijk om een test scenario op te nemen en in verschillende browsers weer af te spelen.

Kleine blokjes

Wat ik ook zie gebeuren is het ontstaan van één of meerdere project administratie frameworks. Waar nu nog de verschillende disciplines als ontwerpers, ontwikkelaars en testers hun werkzaamheden administreren op diverse manieren, zoals bijvoorbeeld Quality Center, zal iets alomvattends worden gebruikt. Het zal een systeem zijn waarbij alles gekoppeld en real time te volgen is. Er zullen mogelijkheden zijn om het in te richten zoals voor het project het best ondersteunend is. Het geheel zal ook uitbreidbaar zijn met plugins/apps die al dan niet gemaakt zijn door derde partijen. Een ontwikkeling die we in ons privé leven ook hebben zien ontstaan.