Ik heb altijd al een meer dan gemiddelde belangstelling gehad voor tools die het leven van een tester makkelijker en leuker moeten maken. Goed nieuws dus toen ik hoorde dat ik bij mijn nieuwe opdracht zou kunnen gaan werken met een voor mij nieuwe tool.

Omdat mijn nieuwe test opdracht deel uitmaakte van een Agile traject, en er daardoor iedere sprint steeds meer regressie testen zouden moeten worden uitgevoerd, is er voor gekozen hiervan een zo groot mogelijk deel te automatiseren. Er is gekozen voor Selenium, een open source tool voor de automatisering van de test uitvoer op web applicaties.

Selenium-IDE

Selenium bestaat uit meerdere onderdelen. Selenium-IDE is een add-on voor de browser Firefox en wordt gebruikt voor het opnemen, ontwikkelen en testen van de geautomatiseerde test scripts. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat datgene wat je opneemt niet direct geschikt is om af te spelen. De test scripts kun je exporteren als html bestand, wat resulteert een een html bestand dat 1 tabel met een aantal rijen en 3 kolommen bevat. Dit html bestand kun je ook bewerken in je favoriete text-editor en later weer importeren in Selenium-IDE of gebruiken in een van de andere onderdelen van Selenium.

Je moet er goed op letten dat er niet meer dan 3 kolommen in de tabel kunnen staan, dan is de test niet meer goed te importeren in Selenium-IDE, Ook extra spaties of newlines (/n) kunnen andere dan verwachte resultaten opleveren.

{code type=html}

echo Hello world!

{/code}

Ik zal de komende periode verslag gaan doen van mij toch door de tool Selenium.