Direct na de, overigens zeer goede, lunch volgde in de grote zaal een presentatie van Jurgen Appelo. Hij vertelde daarin over zijn visie over zelfsturende teams. In zijn verhaal maakte hij geregeld gebruik van humor wat op mij soms wel wat geforceerd overkwam. Niet alleen de voordelen maar ook de nadelen van het werken met zelfsturende teams kwamen naar voren. Zo is bijvoorbeeld niet iedereen geschikt voor het werken in zelfsturende teams, je zult voor jezelf op moeten kunnen komen. Ook verdient de samenwerking tussen verschillende zelfsturende teams extra aandacht. Daarnaast kwamen verschillende manieren van aansturen door management aan bod.