Een vraag die iedere tester wel eens heeft moeten beantwoorden. In het vak software testen gaat dat om het geheel aan activiteiten dat het verschil tussen de gewenste en gemaakte software moet aantonen. Het uiteindelijke doel is dat de software zoveel mogelijk voldoet aan datgene wat er van verwacht wordt. Over het algemeen betreft het een controle in hoeverre de software voldoet aan het in een eerde stadium opgestelde ontwerp.

De geconstateerde verschillen worden door de tester gemeld als bevinding of bug. De verschillen zijn te verdelen in twee categorieën: functionaliteit en hoedanigheid. Functionaliteit houd in dat de software de juiste dingen doet. Denk hierbij aan dingen als: “Indien op de toets F1 gedrukt wordt moet het helpscherm verschijnen”. De hoedanigheid houd in dat de software dit op de juiste manier doet. In dit geval kun je denken aan de manier waarop het helpscherm verschijnt, bijvoorbeeld binnen 2 seconden.